Tet-2015
Tet-2015
Tin tức nội bộ

Báo Thanh Hóa và Tập đoàn xây dựng Miền Trung tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2016 -2020

Ngày cập nhật: 14/10/2016 14:12:59
Nhằm tiếp tục khẳng định thương hiệu Miền Trung trở thành một thương hiệu có đẳng cấp trong ngành xây dựng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh. Báo Thanh Hoá phối hợp với Tập đoàn xây dựng Miền Trung xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền về hoạt động của Tập đoàn trên các ấn phẩm của Báo Thanh Hóa.

Hai bên đã đi đến thống nhất chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2016-2020, cụ thể: Công tác tuyên truyền phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xây dựng công trình; tôn trọng luật pháp, chế độ cung cấp thông tin, tài liệu, quy chế phát ngôn; bảo đảm đúng quy định của Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật báo chí năm 1992; Chuyển tải đến đông đảo bạn đọc trên địa bàn tỉnh và tỉnh ngoài về chiến lược phát triển, xây dựng hướng đi phù hợp trên nền tảng vững chắc và thế mạnh mà Tập đoàn đang sở hữu, đó là: Xây dựng công trình giao thông , tư vấn xây dựng, thi công xây lắp, đầu tư dự án, đăng kiểm phương tiện cơ giới, đào tạo nghề... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Nêu bật chất lượng, tiến độ, kỹ mỹ thuật công trình của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung; Tham gia tích cực và các hoạt động xã hội.

Về nội dung và hình thức tuyên truyền. Tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xây dựng. Tuyên truyền về sự hình thành và phát triển; phương châm, định hướng phát triển “Chuyên nghiệp - Uy tín - Chất lượng” của Tập đoàn; về chiến lược xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, nguồn nhân lực; đa dạng hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh... hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; về công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức chính trị, xã hội; trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Tuyên truyền về tiến độ thi công, thực hiện các công trình lớn, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà Tập đoàn đang triển khai; kèm theo đó là các  giải pháp kỹ thuật trong thiết kế, thi công của công ty. Về liên kết phát triển, quá trình xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn, hỗ trợ khởi nghiệp.

Trên cơ sở nội dung tuyên truyền đã được hai bên cùng thống nhất, lãnh đạo Báo Thanh Hóa và Tập đoàn Xây dựng Miền Trung giao cho các phòng chức năng triển khai thực hiện; hàng tháng, hàng quý có báo cáo lãnh đạo cơ quan tiến độ thực hiện. Ban truyền thông của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung có trách nhiệm đấu mối, cung cấp thông tin, maket quảng bá sản phẩm kịp thời cho Báo Thanh Hóa theo kế hoạch tuyên truyền, quảng cáo. Phòng Kinh tế của Báo Thanh Hóa, có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, tham mưu cho lãnh đạo 2 đơn vị xây dựng đề cương tuyên truyền hàng tháng, hàng quý và tổ chức thực hiện.

Các tin khác
  • Liên kết website

  • Thành tích
lgbt
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Trụ sở Công ty : Số 479 - Trần Hưng Đạo - Phường Nam Ngạn - TP.Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 856.976 – Fax (0373) 855.101
Bản quyền 2015 Tập Đoàn Xây Dựng Miền Trung
MẠNG XÃ HỘI