Tet-2015
Tet-2015
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức Công ty :

- Công ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Miền Trung được tổ chức hoạt động và điều hành theo mô hình Tập đoàn, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ cấu quản lý Công ty :

- Ban điều hành Công ty gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các trưởng Ban, Phòng.

- Tổng Giám đốc là người đại diện và chịu trách nhiệm cao nhất của Công ty trước pháp luật, các đối tác khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

- Giúp việc cho Tổng Giám đốc là Phó Tổng giám đốc, các trưởng Ban, Phòng. Tổng Giám đốc sẽ căn cứ vào khả năng và nhu cầu quản lý để thực hiện việc ủy quyền một số quyền hạn nhất định cho các phó tổng giám đốc và các trưởng phòng ban.

Sơ đồ tổ chức :

 

  • Liên kết website

  • Thành tích
lgbt
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Trụ sở Công ty : Số 479 - Trần Hưng Đạo - Phường Nam Ngạn - TP.Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 856.976 – Fax (0373) 855.101
Bản quyền 2015 Tập Đoàn Xây Dựng Miền Trung
MẠNG XÃ HỘI